Skikaras

Spolek

Spolek přátel Mezihořského údolí Karas, z.s.

Historie spolku

Počátky spolku se datují do roku 1979, kdy vznikl „KARAS“ jako kamarádský rybářský spolek, který založilo v restauraci v Kamenici 5 kamarádů a to: Jarda Hrnčíř, Pepa Kadečka, Honza Měšťan, Standa Rachcígl a Mirek Vích. Jméno spolku bylo vybráno podle oblíbené sladkovodní ryby, které bylo v domovském revíru „San Klabano“ dostatek. Do roku 1982 se neoficiální spolek rozrostl ještě o několik dalších členů. Hlavní náplní spolku byla péče o rybníky v revíru, účast na sportovních kláních, pořádání dětských dnů a různých společenských a kulturních akcí.

Prvotní čtyřleté období existence skončilo přeměnou v Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody „Karas“ Mlázovice, která byla registrována již na OV ČSOP. Ustavující schůze se konala 20.5.1983. Předsedou se stal Mirek Vích a organizace k tomuto dni čítala 30 členů. V této době se její činnost rozrostla o likvidaci černých skládek odpadků, o čištění koryta Javorky, o sklizeň sena z nepřístupných ploch, o vysazování stromů a alejí, o pořádání besed s různými osobnostmi jako např. Ing. Josefem Vágnerem – tehdejším ředitelem ZOO Dvůr Králové nebo Josefem Rakoncajem, jedním z našich nejlepších horolezců. Počet členů v tomto období dosáhl maxima a to 52.

Na podzim roku 1990 se oddělily od střediskové Obce Mlázovice obce okolní a to Choteč, Svatojánský Újezd a Šárovcova Lhota. Členové spolku se však dohodli, že budou fungovat stejně jako dosud v celku. To se dařilo až do 10.4.1993, kdy členská schůze rozhodla o zrušení ZO ČSOP „Karas“ Mlázovice a ještě tentýž den se konala ustavující schůze nového Spolku „Karas“ Mlázovice jako „dobrovolného sdružení občanů s cílem podílet se na ochraně přírody, krajina a kulturních památek v oblasti Podkrkonošských Chlumů.

Činnost pokračovala prakticky nepřetržitě, ale registrace nového spolku pod názvem Spolek přátel Mezihořského údolí „Karas“ Mlázovice se podařila až v roce 1995.

Tak, jak přibývalo Spolku a zejména jeho členům let, snižoval se přirozeně jejich počet. Činnost cca 25 stálých členů spočívala zejména v zajišťování provozu lyžařského areálu, když nám zima přála anebo v pracích pro jednotlivé Obecní úřady, abychom doplnili spolkovou pokladnu, když sníh nenapadl.

Ať už se vedlo lépe nebo hůře byl po celá léta fungování Spolku každý rok pořádán pro členy a přátele tradiční tajný výlet, který zajišťovali střídavě „Mlázováci“ nebo „Lhoťáci“.

Dalším důležitým mezníkem v existenci Spolku bylo v roce 2002 rozhodnutí jeho členů o výměně původního vleku staršího typu, na kterém se lyžaři připojovali na lano zapůjčenými kotvičkami za nový vlek typu VL 315 MOD I s pevnými unášeči vzor POMA, jenž byl poprvé provozován v lyžařské sezóně 2003/2004 a který funguje dodnes.

K opakujícím se akcím Spolku přibyl od roku 2007 tenisový turnaj dvojic nazvaný „Memoriál Laďky Kadečky“ na počest našeho dobrého kamaráda, který nám po dlouhá léta na různých akcích připravoval kulinářské speciality.

Posledním důležitým bodem byla na konci roku 2015 transformace spolku dle NOZ na tzv. zapsaný spolek a změna jeho sídla. V současnosti jsme tedy Spolek přátel Mezihořského údolí Karas, z.s., Šárovcova Lhota č.p.80 a máme 16 aktivních členů.